1882 $5 Note Salt Lake City – Utah – CH 2059 – FR 534 – PMG VG10

$3,000.00 USD